ติดต่อเรา

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย
ที่ตั้ง เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๗ ตำบล หัวหิน อำเภอ ห้วยเม็ก
จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๔๒-๘๑๖๕
e-mail  huahinwattanalai@gmail.com

www.hwschool.ac.th